vyuka

Výuka

Nabízím profesionální služby v oblasti výuky AJ.
Po absolvování magisterského studia anglického jazyka
a s dlouholetou praxí v učitelství (ZŠ i SŠ) a lektorství Aj je má práce stále i mé hobby. Mám zkušenosti s výukou všech úrovní i věkových kategorií. Důraz kladu především
na individuální požadavky a potřeby klienta /styl výuky, metody, přístup, náročnost,…/.

© 2012 Kate ELT | DESIGNED AND DEVELOPPED BY DDSTUSIOS AND JANEA