Reference

Výuka:

OSVČ lektor Aj ve firemních a individuálních kurzech v Brně
Lektor v kurzech pro veřejnost a konverzačních kurzech
Příprava na mezinárodní zkoušky z AJ (FCE, City and Guilds aj.)

Praxe v minulosti:

ZŠ Ivančická Moravský Krumlov - učitelka AJ, Zeměpis (1/2 roku praxe)
ZŠ Pardubice, Ohrazenice - učitelka AJ (1/2 roku praxe)
SOŠ a SOU Moravský Krumlov - učitelka AJ (4 roky)

© 2012 Kate ELT | DESIGNED AND DEVELOPPED BY DDSTUSIOS AND JANEA